Kaj je jamstvo za mlade

Pod izrazom Jamstvo za mlade v Sloveniji poznamo 2, sicer povezani zadevi:

1. Vladni program za spodbujanje zaposlovanja in krepitev zaposljivosti mladih, ki je bil sprejet konec januarja. Za izvajanje programa je pristojno Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

"S sprejetjem Jamstva za mlade Slovenija jamči, da bo vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajša oblika institucionalnega ali praktičnega usposabljanja, v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje." (Vir: MDDSZEM)

Več najdete tu.


2. Kampanja Jamstvo za mlade je kampanja partnerskih organizacij Mladinskega sveta Slovenija, Študentske organizacije Slovenije, Sindikata Mladi plus in Mladinske mreže MaMa. Pričujoča spletna stran je posvečena tej kampanji.

Kampanja je dobila ime po v februarju 2013 sprejetem dogovoru, ki ga je sprejel svet EU za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov je 28. februarja 2013, ki je takrat predvideval, da ustrezne institucije zagotovijo mladim (do 25 let), da v roku štirih mesecev po nastopu brezposelnosti pridobijo zaposlitev, nadaljevanje izobraževanja ali usposabljanje.

Partnerske organizacije smo si v okviru kampanje takrat pričele prizadevati za hitrejše, uspešno in kvalitetno osamosvajanje mladih ter, bolj specifično, za uspešno uresničevanje dogovora o Jamstvu za mlade v Sloveniji, ki bo prispevalo k uresničevanju zgoraj navedenih prizadevanj in v katerega naj se vključi tudi diplomante, stare do 30 let. Slednje nam je nazadnje tudi uspelo, saj je bil konec januarja tovrsten program (g. točk 1) pripravljen in potrjen na vladi.